Katılım Koşulları ve Kayıtlar


 • İTURO’ya katılım için herhangi bir koşul aranmamaktadır. Kategorilerden herhangi birine uygun bir robot tasarlayan herkes yarışmacı olabilir.
 • İTÜRO'ya kayıt yaptıran ve katılan her kişinin Genel Kurallar'ı okuduğu ve kabul ettiği varsayılır. Kurallara uyulmaması halinde katılımcılar diskalifiye edilebilir.
 • Kayıtların başlangıç tarihi www.ituro.org üzerinden duyurulacaktır.
 • Kayıtlar web üzerinden yapılacaktır. Yarışmacıların www.ituro.org adresinden online robot kayıtlarını yapmaları gerekmektedir.
 • Kayıtlar her sene yenilenmektedir. Önceki organizasyonlardan herhangi birinde yarışmacı olmuş kişilerin kayıt adımlarını bir kez daha en baştan tekrarlaması gerekmektedir.
 • Web üzerinden kayıt yaptıran yarışmacıların, organizasyon günü Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde bulunan kayıt masasından kayıtlarını onaylatmaları ve katılımcı kartlarını almaları gerekmektedir.

Organizasyon Düzeni


 • Organizasyona katılan her okul ya da grup için robotlarıyla ilgilenmeleri ve eşyalarını yerleştirmeleri amacıyla bir adet masa ayrılacaktır.
 • Organizasyon sırasında masalara yerleşim konusunda kat görevlilerinin uyarıları dikkate alınmalıdır.
 • 10 robottan daha fazlasına sahip olmadığı sürece aynı okula veya gruba ikinci bir masa verilmeyecektir.
 • Serbest Kategori haricindeki kategorilerde yarışan ekiplere pano verilmeyecektir. Serbest Kategorideki yarışmacıların afişlerini 50cm x 70cm ölçülerinde yaptırması gerekmektedir. Aksi takdirde oluşacak sorunlardan Kontrol ve Otomasyon Kulübü sorumlu tutulamaz.
 • Organizasyon esnasında kaybolan ya da zarar gören herhangi bir eşyadan Kontrol ve Otomasyon Kulübü sorumlu tutulamaz.
 • Kontrol ve Otomasyon Kulübü organizasyon esnasında düzeni bozacak şekilde davranış sergileyen herhangi bir yarışmacıyı diskalifiye etme hakkına sahiptir.
 • Başka bir yarışmacının robotuna, kişisel eşyasına veya organizasyon alanındaki herhangi bir eşyaya zarar verdiği tespit edilen kişi grubuyla birlikte diskalifiye edilecektir.
 • Okul ya da grupların haricen (broşür,afiş,roll-up vb.) reklam içerikli tanıtım yapmaları yasaktır.

Yarışmalar ve İtirazlar


 • Yarışmaya katılacak her robottan bir kişi sorumludur.
 • Yarışmacılar yarışma alanına gelirken kendilerine kayıt esnasında verilen katılımcı kartlarını yanlarında bulundurmak zorundadırlar, aksi takdirde o robottan sorumlu olduklarını kanıtlayamazlar.
 • Yarışma esnasında hakemlere soru sorma ve görüş belirtme hakkı sadece yarışan robotun sorumlusuna aittir. Robot sorumlusu dışında kalan kişilerin yarışmaya müdahale etmesi yasaktır. Böyle bir durumda itiraz etmeyi sürdüren kişi diskalifiye edilebilir.
 • Yarışma esnasında sonuçlara itirazda bulunmak yarışmanın düzenini bozacak ve aksatacağından dolayı yasaktır. İtirazlar daha sonra kurallara uygun olarak yapılmalıdır.
 • Kontrol ve Otomasyon Kulübü yarışmaların devamlılığını önleyecek şekilde hakeme itirazda bulunmaya devam eden yarışmacıları diskalifiye etme hakkına sahiptir.
 • Sonuçlara itiraz etmek isteyen yarışmacılar önceden belirlenen bir formatta yazılmış bir dilekçe ile hakem üst kuruluna başvurmalıdır.
 • İtirazlar Kontrol ve Otomasyon Kulübü’nün belirlediği tarafsız bir kurul (Hakem Üst Kurulu) tarafından değerlendirilecek ve değerlendirme sonuçları ilgili kişilere bildirilecektir.
 • Aynı konuda daha önce reddedilen bir itiraz tekrar yapılamaz. Aynı itirazı yineleyen kişiler diskalifiye edilecektir.
 • Kurallara uygun olarak yapılmayan itirazlar kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.

Not: Bu kurallar dışında yarışma kuralları da ayrıca dikkate alınmalıdır.

Not: Kontrol ve Otomasyon Kulübü kurallarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.